Grensoverschrijdend gedrag is alle gedrag waarbij jij je onprettig voelt, je de andere partij daar op aan hebt aangesproken maar deze luistert niet, of waarover je de andere partij niet durft/kan aanspreken. Ik bied een
luisterend oor, geef raad en verwijs waar nodig door naar derden voor advies of hulp. Je kunt bij mij terecht als je vragen hebt of bijvoorbeeld de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt.

Welke vragen kun je stellen aan een vertrouwenspersoon binnen de club?

Vragen over:

  • Pesten en gepest worden;
  • Discriminatie/intimidatie: het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach en dat je als onprettig ervaart;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is, of je hebt advies nodig bij de begeleiding van jouw team op sociaal emotioneel gebied;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Berichten onder clubleden/trainers binnen appgroepen of andere sociale media roepen vragen bij je op.

Welke vragen horen niet bij een vertrouwenspersoon?

Alle vragen aangaande de inhoud van de training, over positie op het veld/ in het team/ tijdens wedstrijden en
dergelijke. Deze dienen eerst zelf te worden besproken met desbetreffende trainer/coach. Lukt dat niet? Dan kun
je terecht bij de voorzitter van de TC Honkbal of Softbal. Alleen bij onoverkomelijke verschillen van mening kan
de vertrouwenspersoon eventueel gevraagd worden te bemiddelen of advies geven.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenspersoon heeft geheimhouding en zal nooit de door jou gegeven informatie doorspelen aan derden zonder daar met jou over gesproken te hebben. Uitzondering hierop is als het besproken onderwerp een strafbaar feit betreft. De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden zonder hierbij inhoudelijk op de zaken in te gaan.

Een vertrouwenspersoon zal, in de meest voorkomende gevallen, mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang of begeleiding noodzakelijk is, zal dit (altijd met toestemming van de
betrokkene) plaatsvinden buiten Almere ‘90.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen BSC Almere. Je kunt deze bereiken via email; vertrouwenspersoon@almere90.nl. Hier meld je bijvoorbeeld het probleem, stel je de vraag of doe je een terugbel verzoek. Met alle mail en elke melding zal serieus en zorgvuldig omgegaan worden. Het streven is om binnen 5 werkdagen antwoord te geven of contact te zoeken met jou. Alleen de vertrouwenspersoon heeft toegang tot deze mail en bestaat los van Almere ’90.

Als er sprake is van seksuele intimidatie of een situatie die je met iemand met meer afstand wilt bespreken, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (0,10 euro per minuut).