De Club van Vijftig is een speciale club van leden en vrienden, die de doelstellingen van Almere ’90 steunt. Dat doet zij met financiële middelen die bijeen zijn gebracht door middel van een vaste jaarlijkse bijdrage. Hiermee wil de club van vijftig doelen realiseren, die niet (allemaal) vanuit de clubkas kunnen worden betaald. Denk hierbij aan bijvoorbeeld specifiek materiaal voor de jeugd en onze diverse breedtesportafdelingen, maar ook zaken die onder de ‘vereniging infrastructuur’ vallen hebben onze aandacht! Denk hierbij aan het tot stand brengen van vernieuwingen bij complexinrichting en verfraaiing.

Het lidmaatschap van De Club van Vijftig bedraagt 50 euro per seizoen.

De Club van Vijftig komt formeel tweemaal per jaar bijeen. Op deze speciale bijeenkomsten wordt in een informele sfeer van gedachten gewisseld over de voortgang, doelen, plannen en activiteiten.

Aanmelden voor De Club van Vijftig gaat via het secretariaat van de club. Deze is te bereiken via communicatie@almere90.nl. De bijdrage voor De Club van Vijftig moet vervolgens worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

ING Bank N.V.
NL 86 INGB 0000 382 592

Steun úw club en wordt lid van De Club van Vijftig!

Met vriendelijke groet,
Pieter van Kampen