B.S.C Almere’90 hanteert de gedragscodes voor sporters, trainers/coaches en functionarissen van de KNBSB. Zie ook de toelichting grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenscontactpersoon. Onze vertrouwenspersoon is Kristy Meijers en vindt je hier. Daarnaast hebben we nog een aantal gedragsregels die B.S.C. Almere ’90 graag wilt uitdragen.

Postief
Wees positief over B.S.C Almere’90 en de sport die we beoefenen.. We hebben een succesvolle historie en houden daarmee de eer van B.S.C Almere’90  hoog.

Respect
Respecteer je coach, trainer, tegenstander en de scheidsrechter. Maak geen aanmerkingen op de begeleiding en/of scheidsrechters. Probeer altijd het goede voorbeeld te geven en durf elkaar aan te spreken en elkaar te herinneren aan deze gedragsregels. Teleurstellingen verwerken is onderdeel van het spel. Het is logisch dat je soms emoties wilt uiten, maar houdt het netjes.

Uitsturen en boetes
Als je tijdens een wedstrijd door de scheidsrechter wordt weggestuurd is dat je eigen verantwoordelijkheid en betaal je het bijbehorende bedrag zelf

Materiaal
Het materiaal is eigendom van de vereniging. Ga ermee om alsof het van jezelf is. Gooi niet met materiaal, dat staat niet fraai, lokt vaak negatieve reacties uit en levert zelfs soms gevaarlijke situaties op. Bovendien gaat het materiaal langer mee als iedereen er zuinig op is. Na de training en thuiswedstrijden wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd.

Veld
Help mee het veld schoon houden en ruim je rommel op. Ook bij B.S.C Almere’90  blijft wel eens wat liggen. Dus raap ook zwerfafval even op en gooi het in de afvalbak; loop er niet met een boog omheen.

Kleding
Tijdens een wedstrijd wordt het wedstrijdtenue van B.S.C Almere’90  gedragen. Zorg dat het schoon en heel is. Het T-shirt en overshirt worden in de broek gedragen.

Training
Wees op tijd voor de training. Voor elke training geldt dat je je ruim van te voren bij je coach (en/ of trainer) afmeldt als je onverhoopt niet kunt komen. Je benadeelt je team als je niet komt opdagen voor een training. Concentratie tijdens de training: gedurende de training ben je als speler alleen met de training bezig en volg je de aanwijzingen van de coach/ trainer op.

Wedstrijden
Zorg dat je op tijd bent voor de warming-up en de wedstrijd. Voor elke wedstrijd geldt dat je je ruim van te voren bij je coach afmeldt als je onverhoopt niet kunt komen. Je benadeelt je team als je niet komt opdagen voor een wedstrijd. Jullie gaan als team op en van het veld. Na thuiswedstrijden wordt gezamenlijk opgeruimd en verlaat je met je team het veld. Niemand vertrekt (eerder) zonder toestemming van de coach. Concentratie tijdens de wedstrijd: gedurende de wedstrijd ben je als speler alleen met de wedstrijd bezig. Leer van spelsituaties, weet wanneer je aan slag bent, reserves ruimen de knuppels op, foutballen worden opgehaald, enz. Je hebt tijdens de wedstrijd alleen met je teamgenoten contact, niet met anderen. Aan de ouders het verzoek om niet – onnodig – de aandacht van de spelers, coaches, scoorders en scheidsrechters te vragen tijdens de wedstrijd.

Dug-out
Ben je niet aan slag, dan zit je rustig op de bank. Moedig je teamleden aan. Alleen degene die mag inslaan bevindt zich naast de dug-out. Laat de dug-out na afloop netjes achter!

Helpen
B.S.C Almere ’90 kan bestaan dankzij de inzet van de leden en hun ouders. Houd je daarom aan de afspraken indien je bent ingedeeld / aangemeld voor activiteiten, zoals scheidsrechteren en optreden als bat boy/girl. Voor ouders van jeugdleden geldt hetzelfde wat betreft verzorgen van vervoer e.d.

Kantine en kleedkamers
In de kantine gelden de regels zoals deze ook in de horeca gelden (art. 20 Drank- en Horecawet). De kleedkamers worden netjes en schoon achtergelaten, afval in de daarvoor bestemde afvalbak gedeponeerd, kranen dicht, licht uit.

Handhaving
Bij niet naleven van deze regels zullen er waarschuwingen worden uitgedeeld. Voor de jeugd zoeken we na 3 waarschuwingen we contact met de ouders om dit bij hen onder de aandacht te brengen en aan een oplossing te werken. Bij grote vergrijpen of meerdere waarschuwingen kan een lid geroyeerd worden.

Aanname beleid van vrijwilligers
Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  1. Het houden van een kennismakingsgesprek
  2. Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)
  3. Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
  4. Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van de “ Gedragscode voor Trainers/coaches en begeleiders” zoals voorgeschreven door de knbsb en onze gedragregels