Bekijk hier de contributie 2019

(dd-mm-jjjj)

Vrijwilligersbijdrage

Voor het goed functioneren van de vereniging dient iedereen zijn steentje bij te dragen om te zorgen dat alles goed verloopt (Per jaar verwachten wij minimaal 16 uur vrijwilligerswerk van u). Zie ook Statuten en huishoudelijk reglement art. 43/50 op www.almere90.nl. Voor jeugdleden <18 geldt dat ouders / verzorgers deze taak op zich nemen.

Foto's en video opnames

Tijdens wedstrijden worden er voor promotiedoeleinden op de website en sociale media regelmatig foto’s of opnames gemaakt.

Machtiging automatische incasso / overboeken contributie

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan B.S.C. Almere’90 om bedragen van zijn / haar bankrekening af te schrijven wegens contributie voor hierboven genoemde speler / speelster.
https://www.a90.nl/huishoudelijk-reglement/
En daarmee de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

Privacy

Jouw persoonsgegevens zullen door B.S.C. Almere '90 worden verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid: https://www.a90.nl/privacy/

Inschrijfformulier handmatig invullen

Stap 1) Download het inschrijfformulier, print het document uit en vul deze compleet in
Stap 2) Scan het ingevulde formulier in en verstuur het naar ledenadministratie@almere90.nl