Klik op de link hieronder en open de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement.

Vastgesteld op de ALV van 8 december 2021. 

Huishoudelijk Reglement (november 2021)