Extra ALV
De extra ALV van woensdag 30 mei zal niet doorgaan en wordt verplaatst naar dinsdag 10 juli om 19.00. De kascontrole over de financiën van 2017 is nog niet volledig afgerond en zal wat extra tijd in beslag nemen. In verband met vakanties en diverse evenementen is 10 juli de eerstvolgende uitkomst voor de kascommissie en het bestuur om bij elkaar te komen.

Het licht
De lichtmasten van de soft- en honkbalvelden zijn per 26 mei uitgeschakeld. Dit heeft even geduurd omdat er afspraken gemaakt moesten worden over het lichtgebruik tijdens de Windmill Classic. Alleen tijdens dit toernooi zal het licht nog één keer aan gaan, voor reguliere trainingen en wedstrijden is het licht niet meer te gebruiken. Tevens is besloten om het licht in de hal wél te blijven gebruiken, waardoor er tijdens toernooien van de hal gebruikt kan worden en er op regenachtige dagen binnen getraind kan blijven worden. De kosten voor het licht in de hal en kantine zijn dusdanig te overzien dat de voordelen opwegen tegen het uitschakelen.