Op 22 december 2021 vindt er weer een Algemene Ledenvergadering plaats. Deze zal in verband met de Covid-19 maatregelen, digitaal plaatsvinden.

Indien men deze ALV wilt bijwonen, graag een mailtje naar bestuur@almere90.nl met het mailadres waarmee men de ALV wil bijwonen. Leden krijgen vervolgens een uitnodiging voor Teams via dat adres. 

Agenda
1. Terugblik 2021
2. Organigram vereniging
3. Lid van verdienste
4. Begroting/kascommissie (stemming)
5. HHR aanpassing vrijwilligersuren (stemming)
6. Contributie vaststelling 2022 (stemming)
7. Uitstel nieuwe tenues
8. Sponsoring
9. Winnaar club actie
10. Rondvraag